top of page
fotoalbum professionele fotograaf

ALGEMENE VOORWAARDEN

& privacy

Algemene voorwaarden


1. Bij het boeken van een fotosessie of het plaatsen van een bestelling gaat de klant volledig en zonder voorbehoud akkoord met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet vooraf worden goedgekeurd door ‘Horemans Stephanie fotografie’.

2. De totale sessieprijs zal bij boeking gefactureerd worden.

3. Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij reserveren van een plaatsje betaal je een niet terug te betalen voorschot. Je plaatsje is pas gereserveerd na betaling voorschot. Annuleer je de fotoshoot dan wordt dit voorschot gebruikt voor een herboeking. Voorschotten worden niet terugbetaald. Bij het boeken van een cakesmash dien je 2 dagen vooraf te annuleren ivm de taart. Anders wordt de taart in rekening gebracht.

4. Foto’s worden pas bewerkt en verstuurd als het verschuldigde totaalbedrag van de sessie ontvangen is.

5. Foto’s gemaakt door ‘Horemans Stephanie fotografie’ kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op website en/of Facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

6. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen. 

7. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de fotosessie en andere variabelen, en kan onmogelijk vooraf vastgelegd worden.

8. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. Onbewerkte foto's en foto's die niet tot deze selectie behoren kunnen niet verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag.

9. Foto's genomen door Horemans Stephanie fotografie zijn onderhevig aan auteursrechten. Alle foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

10. In de prijs zijn digitale bestanden inbegrepen. Indien ze gepost worden op sociale media mogen ze in geen geval bijgesneden worden en dient de fotograaf steeds vermeld te worden. 

11. De foto's worden aangeleverd in jpg formaat en mogen niet bewerkt worden

12. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor vertraging op leveringen of schade toegebracht tijdens de levering.

13. Bij nabestellingen via mail of webshop verbindt de klant zich tot aankoop van aangegeven artikelen na bevestiging.

 

14. Ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten,…) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. Bestanden van dit werk worden enkel vrijgegeven na betaling van de gepaste som. 

15. Digitale bestanden worden als jpeg-bestand geëxporteerd met het sRGB kleurprofiel, wat door de meeste fotolabs gebruikt wordt. Kies je fotolab/afdrukcentrale met zorg, je beslissing zal bepalend zijn voor de visuele kwaliteit van de geprinte producten.

16. De fotografe raadt ten zeerste aan om foto’s te laten printen bij een professioneel fotolab. Vermijd spotgoedkope print-services zoals Hema, Kruidvat, … Sommige fotolabs maken gebruik van een automatische foto-optimalisatie of kleurcorrectie. Als je kan, schakel deze zoiszo uit want dit komt foto’s die reeds bewerkt zijn niet ten goede.

17. De fotografe werkt met een gekalibreerd computerscherm dat werd afgestemd op hetzelfde kleurprofiel als datgene waar het pro-fotolab mee afdrukt. Dat wil zeggen dat je weinig kleurverschil zal zien tussen de foto op scherm en de afdruk zelf. Als je eenzelfde digitaal bestand laat afdrukken bij verschillende labs, kunnen er kleine verschillen optreden (en soms ook grote in het geval van de goedkope afdrukcentrales) met betrekking tot kwaliteit, kleur of de manier waarop de foto wordt bijgesneden.

18. ‘Horemans Stephanie fotografie’ is niet verantwoordelijk voor de prints die door het fotolab van jullie keuze gemaakt werden. Alle vragen ivm de kwaliteit van de afdrukken en vergrotingen gereproduceerd uit deze bestanden moeten worden gericht aan het desbetreffende lab.

19. ‘Horemans Stephanie fotografie’ is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotografe.

20. De fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotografe geleverd zijn.

21. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

22. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotografe.

23. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotografe.

24. Klachten na de termijn van 5 werkdagen worden niet meer in behandeling genomen.

25. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

26. Een cadeaubon van Horemans Stephanie fotografie heeft een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgifte. Hierna kan de cadeaubon enkel nog na akkoord van de fotograaf gebruikt worden. Eventuele prijsstijgingen zullen van toepassing zijn. Een cadeaubon kan niet ingewisseld worden in contanten.

De tarieven van een fotosessie geboekt met een cadeaubon zullen worden aangerekend geldend op het moment van de boeking en niet op het moment van uitgifte van de bon.  Indien de waarde van de cadeaubon de prijs van de fotosessie overstijgt, kan het verschil worden gebruikt om extra foto’s aan te kopen. De restwaarde kan onder geen beding ingeruild worden in contanten. 

 

Privacy


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Horemans Stephanie fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Mijn website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers, tenzij u ze aan mij verschaft via het contactformulier.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

We bewaren enkel de gegevens zolang dat nodig is, dwz: gegevens in onze boekhouding dienen wij in opdracht van de fiscus te bewaren, zolang dit voor hun nodig is.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Horemans Stephanie fotografie verstrekt uitsluiten aan derden en alléén als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u -of- om te voldoen aan een wettelijke/fiscale verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Horemans Stephanie fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Horemans Stephanie fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Horemans Stephanie fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

bottom of page